TOGS – COMPENSATIEREGELING GETROFFEN SECTOREN

WIE KOMEN IN AANMERKING

 • Zelfstandige zonder personeel
 • Zelfstandige met personeel
 • Ondernemingen gedreven in een BV

LET OP: Uw onderneming moet behoren tot de sectoren die gesteund worden met deze regeling (op basis van de SBI-code waaronder uw onderneming geregistreerd staat bij de KvK)

STEUN

 • EUR 4.000 eenmalig

AANVRAAGPROCES

Download het machtigingsformulier
Met dit formulier kunt u ons machtigen om de aanvraag voor u in te dienen. Wij zullen dan onder ons e-Herkenningsmachtiging de aanvraag namens u indienen. Stuurt u een ingevulde en ondertekende machtiging s.v.p. aan uw relatiebeheerder of aan info@samenadministraties.nl

UPDATES NA 27-3-2020

30-3-2020
Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming schade COVID-19, moet u voldoen aan een lijst van SBI-codes. Gebleken is dat deze lijst niet compleet is. De overheid is op dit moment bezig te kijken naar uitbreidingen van deze regeling. Via onderstaande link kunt u aangeven als u vindt dat u ten onrechte niet bent opgenomen:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-ontbrekende-sbi-codes-wssl

DETAILS MET BETREKKING TOT DE REGELING
Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming schade COVID-19, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • In uw onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • De hoofdactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste KVK SBI-codes.
 • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.
 • De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.
 • U geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.
 • Uw onderneming is niet failliet.
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Heeft uw onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling.
 • Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.
Klik op het logo VOOR veilige toegang tot onze software: