BIJZONDER UITSTEL VAN BETALINGEN BELASTINGDIENST

WIE KOMEN IN AANMERKING

 • Zelfstandige zonder personeel
 • Zelfstandige met personeel
 • Onderneming gedreven in de vorm van een BV
 • DGA

BIJZONDER UITSTEL VAN BELASTINGBETALINGEN (update mei 2020)

Je kunt langer belastinguitstel aanvragen als je liquiditeitsproblemen ervaart vanwege de coronacrisis.

De periode is verlengd tot 1 oktober 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan.

De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Bij de eerste aanvraag krijg je direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoef je maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten).

Je kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moet je als ondernemer bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat je geen dividenden en bonussen uitkeert, of eigen aandelen inkoopt. Hoe je dit moet verklaren wordt nog nader uitgewerkt.

 Het kabinet heeft toegezegd dat na 1 oktober a.s., als het uitstel van betaling afloopt, er een ‘passende betalingsregeling zal worden geboden aan ondernemers’. Hoe deze eruit zal zien, wordt nog nader uitgewerkt.

STEUN

 • Alle ondernemers kunnen bijzonder uitstel van betaling kunnen aanvragen bij de Belastingdienst. Dit betreft een zogenoemde liquiditeitsmaatregel.
 • Je krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoef je niet te betalen.
 • Het bijzonder uitstel gold sowieso al voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting. Bijzonder uitstel kun je nu ook aanvragen voor kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol en tabak), verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Je kunt tot 19 juni 2020 je uitstelverzoek indienen voor de bovengenoemde belastingsoorten. Ook voor douanerechten kun je een uitstelverzoek indienen als je financieel in problemen bent en je deze niet kunt betalen.

AANVRAAGPROCES

 • Op de ondernemerssite van de Belastingdienst is het online formulier geplaatst ‘Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden’. Met dit formulier kun je automatisch in 1 keer uitstel aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Je logt in met je DigiD (ook als je een bv bent, dan de DigiD van jou of een werknemer). Het formulier en de instructies zijn te vinden via onderstaande link:
 • https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis
 • Let op: Blijf op tijd aangifte doen. En wacht tot u een aanslag hebt ontvangen.
 • Samen Administratie & Advies kan u natuurlijk ondersteunen hierbij. Laat het s.v.p. weten aan uw relatiebeheerder. 

Let op: U heeft uitstel van betaling aangevraagd voor de loonbelasting en/of omzetbelasting of u gaat later uitstel van betaling aanvragen?

Het ministerie van Financiën heeft 8 april 2020 besloten dat een aparte melding van betalingsonmacht niet meer nodig is. U hoeft deze melding niet meer afzonderlijk te doen als u om uitstel van betaling in verband met corona gaat vragen voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken.

 

VERDERE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE UITSTELREGELING

Ondernemers die door het coronavirus in betalingsproblemen zijn gekomen, kunnen bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting).

 • Wacht bij uitstel van betaling voor de omzetbelasting en loonbelasting op de naheffingsaanslag; voor de omzetbelasting en loonbelasting kunt u pas uitstel van betaling aanvragen nadat u een naheffingsaanslag hebt ontvangen. Normaliter betaalt u tijdig uw aangifte omzetbelasting en loonbelasting binnen de gestelde betalingstermijn. Nu doet u dat niet en binnen enkele weken na het verstrijken van de betalingstermijn zult u van de Belastingdienst een naheffingsaanslag ontvangen, mogelijk met een boete daarbij wegens te late betaling. Vanaf dat moment kunt u pas uitstel van betaling aanvragen. De boete hoeft u vervolgens niet meer te betalen.
 • Alle aangiften (incl. omzetbelasting en loonbelasting) moeten ook nu altijd tijdig worden ingediend.
 • Ook een NIHIL-aangifte voor de omzetbelasting moet tijdig worden ingediend.
 • Uitstel van betaling is nog geen kwijtschelding van belasting.
Klik op het logo VOOR veilige toegang tot onze software: